Start

VÄLKOMMEN

Skattegårdens Lantbruk bedriver mjölk , lamm och grönsaksproduktion.

Vi finns i Kinda, öster om Rimforsa.

Per och Susanne tog över mjölkproduktionen efter Pers föräldrar 1990.
1990-2000 mjölkproduktion
2000-2004 mjölk- och lammproduktion
2004- 2012 uppehåll med mjölken, enbart lamm
2012 kor åter på gården
2014 ekologiska grönsaker, vi upptäckte att intresset var stort
2017 planerar prova odling av ekologisk potatis – en stor utmaning

Vår affärsidé är att leverera ekologiska grönsaker så lokalt som möjligt.